Dette får du i strømstøtte for februar

Beløpet du har krav på trekkes automatisk fra på nettleien – uansett hvilken strømavtale du har. Strømstøtte for februar ser du på strømregningen som sendes ut rundt den 10. mars.

 

Støttesatser for februar

I tabellen under ser du støttesatsene for februar. Du finner eksempel på utregning under tabellen. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Sjekk kartet helt nederst i artikkelen!

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 120,54 øre/kWh          50,54 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 120,54 øre/kWh          50,54 øre/kWh
NO5 (Bergen) 120,24 øre/kWh          50,24 øre/kWh
NO3 (Trondheim) 18,07 øre/kWh                 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) med mva 16,17 øre/kWh                 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) uten mva * 16,17 øre/kWh                 0 øre/kWh

Tallene er hentet fra NVE og vi forbeholder oss mot evt. feil.

 

Slik regner du ut din strømstøtte for februar

Du kan enkelt regne ut din strømstøtte. Dette gjør du ved å ta ditt strømforbruk for februar (antall kWh) og gange/multiplisere med støttesats som oppgitt i tabellen over.

 • Her ser du et eksempel på utregning for en bolig i Oslo (NO1) som har et strømforbruk på 3000 kWh i februar: 3000 x 0,5054 = 1516,20
  Total støtte for februar for en bolig i Oslo (NO1) med 3000 kWh i forbruk blir altså 1516,20 kroner.

Obs! Pass på å gjøre om støttesats fra øre til kroner når du skal regne ut din støtte (50,54=0,5054).

NB! Ditt strømforbruk i kWh for februar finner du ved å logge inn i Kraftriket-appen.

 

Får støtten på strømfaktura

 • Husholdningskunder
  Alle husholdningskunder har rett på strømstøtte og vil finne støttebeløpet på sin strøm/nettleiefaktura. Har du for eksempel to boliger, får du kompensasjon for begge dersom begge er registrert som privat/husholdning.
 • Borettslag med felles strømmåler
  Borettslag med felles strømmåler har rett på strømstøtte og vil finne støttebeløpet på sin strøm/nettleiefaktura. Styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling. Se mer informasjon ved å klikke her.

 

Får ikke støtten på strømfaktura

 • Idrettslag og frivillige organisasjoner
  Har rett på strømstøtte, men må søke kommunen om støtte. Det er kommunene som skal forvalte ordningen for denne gruppen og strømstøtten blir derfor ikke synliggjort på strømregningen.
 • Jordbruks- og veksthusnæringen
  Ordningen vil innrettes etter samme modell som for husholdninger, men det er  Landbruksdirektoratet som forvalter ordningen. Det betyr at strømstøtten ikke blir synliggjort på strømregningen. Klikk her for å lese mer om støtteordningen til jordbruks- og veksthusnæringen.

Kunder som nevnt over, i områder med gjennomsnittlig spotpris som er mer enn 70 øre (ekskl. mva.) i løpet av en måned, har altså rett på strømstøtte – uansett hvilken strømavtale de har. En pris på 70 øre uten moms tilsvarer 87,50 øre med moms. Staten skal dekke 80 prosent av strømutgiftene over 70 øre/kWh for januar til mars 2022.  På regjeringen sine nettsider kan du se en samlet oversikt over alle tiltak for strømstøtte.

NB! Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen.

 

Nettselskapene har ansvaret for ordningen

Det er nettselskapene som har ansvaret for å gjennomføre ordningen. Beløpet du får i støtte vil derfor bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen.

De fleste kunder i Kraftriket har strøm og nettleie på samme faktura. Det betyr at fratrekket kommer på strømregningen som du får fra oss, men det er nettselskapet som sørger for at kompensasjonen blir riktig.

Har du spørsmål om strømstøtteordningen, må du kontakte ditt lokale nettselskap. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike nettselskapene som Kraftriket har avtale om «alt på en faktura» med.

 

Prisområder i Norge:

 

prisområder