Våte værvarsler presser strømprisen

August måned var for Norden totalt sett, omtrent normalt hva gjelder nedbør, 129% av normalt for Norge og 83% for Sverige. Temperaturene var i gjennomsnitt omtrent som normalt for begge land. I sum gav dette tilsig på 94% av normalen.

Den hydrologiske balansen i Norden forbedret seg gjennom måneden. Ved utgangen av august hadde vi et underskudd på -3,1 TWh.
Ved inngangen til måneden var tilsvarende underskudd på -7,9 TWh.

Hydrologien styrket seg mot slutten av måneden. Værprognosene for første halvdel av september er våte og gir ytterligere forbedring av hydrologien og tilsvarende press på prisene. Temperaturprognosene for samme periode indikerer normale til noe over normal temperatur.

Kullpriser og CO2-priser danner grunnlaget for kullkraftprisen. Denne er en viktig prisdriver for kraftprisene. Både CO2-prisen og kullprisene har falt gjennom måneden. CO2 prisen fra 28,5€/tonn til 25,5€/tonn. Tilsvarende har kullprisen falt 4$/t til 64$/t (dette gjelder levering i 2020). Gassprisene på verdensbasis har falt til historisk lave nivåer. Dette gjør at det nå er billigere å produsere kraft med gass enn med kull. Dette er bra for klimaet siden gasskraft bruker 1/3 CO2 i forhold til kull for å produsere samme mengde elektrisk kraft.

Systemprisen på Nord Pool ble levert på 36,11 €/MWh. Dette er 0,94 €/MWh høyere enn forrige måned. Områdeprisene var lavest i Sør-Norge med ca. 1,5 € lavere enn systempris, mens prisen i Nord-Norge var ca. 0,5 € høyere enn Systemprisen. Kombinasjonen av mer nedbør i slutten av måneden og fallende kull/CO2 priser har gitt fallende spotpriser og også prisene for kommende vinter.

Tilgjengelighet på kjernekraften har vært på ca. 80% gjennom august. Vattenfall har meddelt at de avvikler Ringhals 2 fra Q4-2019. Her er det nå bekreftet at reaktoren blir kjørt ned på ca. 30% inntil den stanser helt ved årsskiftet. Det er 2 reaktorer i revisjon i Sverige og en i Finland. Resterende reaktorer er i normal drift.

Prisene for levering fremover i tid har falt betydelig gjennom måneden, med det tyngste fallet tidlig i måneden. Det største fallet har vært på de nærmeste ukene og månedene, mindre på kvartal og årskontrakter. Vi har en forventning om at prisene skal stige senere på høsten og vinteren. Forventningene er en oppgang på 2 – 4 € på de fleste kontrakter. Dette forutsetter relativt normalt med nedbør og temperatur/vind gjennom høsten. Et ytterligere fall i kull og CO2 vil ha en motsatt virkning med fallende priser som resultat.

 

Markedskommentaren er utarbeidet av vår kraftforvalter Markedskraft.