Strømprisen løfter seg

Vi ser tilbake på 2020 som et spesielt år med Korona-pandemien og dens store konsekvenser. Deler av dette får vi også med oss inn i det nye året. 

Noe som har vært spesielt og gledelig er de svært lave strømprisene gjennom hele 2020. Prisen for hele det nordiske markedet endte på 14,5 øre/kWh ( 11,6 øre/kWh eks merverdiavgift) 75% lavere enn for 2019 og kun en  tredjedel av gjennomsnittsprisen for de siste 10 årene. 

Årsaken skyldes et mildt og nedbørsrikt år som ga oss en ressurssituasjon på 95,7% på det høyeste. Vannkraftprodusentene produserte for fullt for å ta i mot vannet og unngå skadeflom.

Vi går inn i 2021 med en god ressurssituasjon på 82,3 % som normalt ligger på 67,9 %. Vi opplever nå et markant værskifte til et betydelig kaldere og tørrere vær. Det har medført økt forbruk, som igjen har presset prisene opp. 

I januar har vi sett strømpriser opp mot 130 øre/kWh (105 øre/kWh eks mva). Det varsles om tørt og kaldt vær og med det økning i strømprisen. Med alle kjente faktorer priset inn i markedet ser vi gjennomsnittlige vinterpriser rundt 60 øre/kWh (50 øre/kWh eksklusive merverdiavgift). Dette kan endre seg i takt med endring av vind, vann og værforholdene og året sett under ett anslås til å bli lik 2019 -se figur nedenfor: