Strømprisene normaliserer seg

Vi ser tilbake på en vår og sommer med godt over normal fylling i vannmagasinene, strømpriser langt under det normale og rekordstore prisforskjeller i Norden.

I år har vi hatt mye snø i fjellet, mer enn det er plass til i magasinene. Fyllingsgraden er nå på 91%, til sammenligning hadde vi 78% i fjor. Dette ført til full produksjon hos vannkraftprodusentene har produsert for å ta imot vannet og unngå skadeflom. Som igjen har gitt spotpriser helt ned mot 1 øre/kWh i lange perioder og negativ pris for første gang i Norge ( time 04-04 mandag 6.juli).  Mye vann i Norge kombinert med  begrensninger i overførselen til Sør Sverige, lite vind og kjernekraftproduksjon har også gitt rekord store prisforskjeller i Norden.

Vi er nå inne i sluttfasen av snøsmeltingen og produsentene begynner derfor å få mer kontroll over magasinene. Vi ser nå at prisene løfter seg delvis på grunn av noe tørrere værvarsel,  oppgang i råvarepriser og utvikling i strømprisene i Tyskland. 

Prisene fremover vil være avhengig av været, utviklingen av Pandemien, råvarene og rente- og aksjemarkedet.  Med alle kjente faktorer priset inn i markedet ser vi vinterpriser rundt 40 øre/kWh. Blir høsten kald og tørr vil prisene løfte seg ytterligere.