Lave strømpriser trass i høye internasjonale energipriser

Kraftig nedbør i september bedrer magasinfyllingen betydelig og senker strømprisene
Den tørre værsituasjonen hele Norden opplevde i sommer regnet bort i løpet av august og september. Spesielt i september kom det svært mye nedbør i Norden, ca. 70 % mer nedbør enn normalt som er nyttbar i kraftproduksjon. I Norge kom det mer enn dobbelt så mye nedbør som normalt.

Dette har resultert i en sterk forbedring av fyllingsgraden i spesielt norske, men også svenske vannmagasiner. Vi står nå langt bedre rustet for å møte vinteren, selv om vi fortsatt har underskudd i magasinfyllingen i forhold til normalt. Det ble samtidig produsert 27% mer vindkraft enn normalt i Norden i september.

Dette har bidratt til at strømprisen har falt gradvis uke for uke gjennom september. I gjennomsnitt for september ble systempris for strøm i Norden ca. 8% lavere enn i august. Prisnedgangen har kommet trass i at det har vært 10% mindre kjernekraftproduksjon i september enn i august grunnet årlig vedlikehold på reaktorene samt stigende strømforbruk uke for uke.

 

Fortsatt underskudd i nordisk magasinfylling
Internasjonale energipriser som kull, olje, gass og CO2 har hatt sterk stigning gjennom september. Spesielt utviklingen i pris på gass, kull og CO2 har påvirkning på europeiske kraftpriser og dermed også den nordiske prisen. Så lenge vi fortsatt har et underskudd i nordisk magasinfylling vil prisene bli farget av europeiske kraftpriser.

Som nevnt har strømprisene falt de siste ukene. Dette er hovedsakelig grunnet svært mye nedbør og mer vindkraftproduksjon enn normalt. Men situasjonen er altså fortsatt slik at vi har en dårligere magasinfylling enn normalt for årstiden og høye internasjonale energipriser. Med normal nedbør resten av høsten forventer vi derfor fortsatt relativt høye strømpriser sammenlignet med de siste årenes høst- og vinterpriser. Værprognosene viser for øyeblikket ganske normalt med nedbør de neste to ukene, men betydelig høyere temperaturer enn normalt.

 

Kollaps for kjent kraftspekulant
Det har vært mye fokus på kraftmarkedet i norske og internasjonale medier den siste tiden grunnet kollapsen til en kjent kraftspekulant. Det har vært fokus i enkelte medier på at kollapsen og hendelsene i etterkant har påvirket strømprisene. Det er viktig å presisere at det er strømprisene i futuremarkedet på Nasdaq som primært er påvirket av denne hendelsen. Dette er en børs hvor markedsaktører kjøper og selger kraft med levering frem i tid hvor prisen settes på bakgrunn av aktørenes markedsforventninger. Denne kraften kan best beskrives som «papirkraft» og vil aldri være gjenstand for levering i kraftnettet.

Strømmen som faktisk går gjennom strømnettet og leveres til strømkunder over hele Norden omsettes på en helt annen børs, nemlig Nord Pool Spot. På Nord Pool spot settes strømprisen dag for dag basert på tilbud og etterspørsel av kraft i Norden. Det er prisene på denne børsen som danner grunnlag for regningen til norske strømforbrukere med de vanligste avtaleformene for strøm i Norge. Disse prisene har i liten grad blitt påvirket av konkursen på futurebørsen Nasdaq. Det er først hvis man velger å binde strømprisen for 1 eller flere år frem tid, eller har andre former for forvaltningsavtaler på strøm man potensielt kan ha blitt påvirket av disse hendelsene.

 

Klikk her for å se våre strømavtaler

 

Markedskommentaren er utarbeidet av vår kraftforvalter Markedskraft.