Kraftriket overtar strømkundene til Flesberg Elektrisitetsverk

Strømkundene vil tilhøre det lokale merkenavnet Kraftriket Numedal, som ble etablert etter at Kraftriket overtok strømkundene til Nore Energi mai 2020.

Direktør i Kraftriket Anders Kvamme sier at overføringen av strømkundene er i tråd med strategien om å være den ledende lokale strømleverandøren. – Når vi nå får samlet enda flere av strømkundene i Numedal vil dette styrke vår lokale posisjon i området, sier Kvamme.

Lite endring for kundene

Overføringen av strømkundene til Flesberg Elektrisitetsverk vil skje 1. september 2021. Kvamme forteller at kundene vil merke lite til selve endringen. – Bortsett fra nytt navn og ny avsender av fakturaen vil det meste bli som før. Kundene vil få samme strømavtale som de har i dag og nettleie og strøm samlet på en faktura. Alle kunder får tilgang til nyutviklet strømapp som har blitt svært godt mottatt av eksisterende kunder.

I forbindelse med overgangen vil Kraftriket sende ut et personlig brev med informasjon til berørte kunder.

Motvekt til andre aktører i bransjen

Konseptet Kraftriket er utviklet for å ta vare på det lokale – verdiskapning i form av arbeidsplasser og engasjement lokalt. – Selve fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse, og ved å være til stede opplever kundene at vi er mer tilgjengelig og en samarbeidspartner for lokalt engasjement. – Vi ønsker å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked og være en motvekt til andre aktører i bransjen som velger å gå den andre veien, avslutter Kvamme.

 

Om Kraftriket

Kraftriket består av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Flesberg Elektrisitetsverk, Nore Energi, Orkland Energi, Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Valdres Energi, Midtkraft, Nord-Østerdalen Kraftlag, Lærdal Energi, Sør-Aurdal Energi og Krødsherad Energi.

I august i år slo Kraftriket sin strømsalgsvirksomhet sammen med det nordnorske strømselskapet Polar Kraft, og blir dermed ett av Norges største og ledende strømselskap med nærmere 170 000 kunder. Tilstedeværelse lokalt er selve fundamentet for begge selskap og alle lokale kontorer består.

 

Felles eierselskap

Kraftriket og Polar Kraft har etablert et felles eierselskap – strømkonsernet Yve AS. Kraftriket og Polar Kraft skal bestå som selvstendige kommersielle datterselskap og merkevarer, der kundene fortsatt skal ha sitt kundeforhold hos sin lokale strømleverandør, akkurat slik de har i dag. Den nye organisasjonen er i drift fra 1. september 2021 og eies fortsatt av lokale energiselskaper og kommuner.

 Til sammen er nærmere 85 ansatte fordelt på kontorer på Fagernes, Ulefoss, Stange, Hønefoss, Vikersund, Tynset, Rødberg, Noresund, Fannrem, Lærdal, Myre, Sortland, Narvik, Ballangen, Harstad, Svolvær, Fauske og Bodø.