Kraftriket og Polar Kraft slår seg sammen

Nord og sør slår seg sammen i strømmarkedet – danner ett av Norges største og ledende strømselskaper.

Pressemelding 23.03.21: Polar Kraft i nord og Kraftriket i sør har signert en intensjonsavtale om sammenslåing. Avtalen sikrer flere fordeler for strømkundene og fortsatt lokal tilstedeværelse.

Målet med sammenslåingen er å kunne gi kundene nye konsepter, produkter og tjenester. Kraftriket og Polar Kraft har klare tanker om hvordan de kan forenkle kundeforholdet og gi kundene merverdi. Det skal være enkelt å være strømkunde hos de to selskapene – samtidig som kundene får anledning til å lære mer om strøm.

Viktig motvekt til andre aktører i bransjen

– Det er mange fellesnevnere i de to selskapene, sier Ole Sunnset, styreleder i Kraftriket. – Både Kraftriket og Polar Kraft vektlegger det som betyr noe for kundene: lokal tilstedeværelse, lokalt eierskap og støtte til lokal idrett og kultur. Det å knytte nord og sør sammen – nettopp for å styrke disse fellesnevnerne, mener vi er en viktig motvekt til andre aktører i bransjen som velger å gå den andre veien.

– Fundamentet i Kraftriket er lokal tilstedeværelse, og det å være en samarbeidspartner for lokalt engasjement, sier Anders Kvamme, direktør i Kraftriket. – Å gå sammen med Polar Kraft gir oss tilgang til produkter som støtter godt opp under dette. I disse dager er vi ute og ber om søknader til Kraftriket Fondet. Nå får vi tilgang til tjenester hvor kundene i større grad kan bestemme hvor pengene skal gå. Dette vil styrke engasjementet i våre lokale områder – og det er noe vi verdsetter høyt.

Beholder begge merkevarene
Både Polar Kraft og Kraftriket vil bestå som selskap. Kundene vil fortsatt ha kundeforholdet hos sine lokale strømleverandører – slik de har i dag. Og den nye virksomheten vil fortsatt være eid av de lokale energiselskapene og kommunene. – Vi beholder de kontorene vi har i dag, sier Anders Kvamme. – Lokal tilhørighet og tilstedeværelse er selve fundamentet i begge selskapene.
Anders Kvamme skal lede den samlede virksomheten. Herold Myrland fortsetter som administrerende direktør i Polar Kraft og vil ivareta viktige lederfunksjoner i det nye morselskapet.

 

 

Fakta om Kraftriket
Kraftriket er en nasjonal leverandør av strøm med lokal tilhørighet og lokal tilstedeværelse. Selskapet består av de tidligere strømsalgsvirksomhetene til Valdres Energi, Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Midtkraft, NØK (Nord-Østerdalen Kraftlag), Lærdal Energi, Sør-Aurdal Energi og Nore Energi. Kraftriket AS ble etablert i 2017 av Valdres Energi og Ringerikskraft. I overkant av 40 ansatte er fordelt på kontorer på Fagernes, Ulefoss, Stange, Hønefoss, Vikersund, Tynset, Rødberg og Lærdal.

 

Fakta om Polar Kraft
Polar Kraft er et resultat av at tre sterke eiere – Salten Kraftsamband i Salten, Nordkraft i Harstad og Narvik og Lofotkraft i Lofoten – ønsket å skape en attraktiv og konkurransedyktig strømleverandør med et tydelig lokalt nordnorsk fotfeste og med nasjonale ambisjoner. I 2018 ble SKS kraftsalg og Kraftinor sammenslått til Polar Kraft AS, og i 2021 ble Hålogaland Kraft og Nordkraft fusjonert. Hålogaland Kraft Kunde ble da Polar Kraft. 41 ansatte er fordelt på kontorer på Myre, Sortland, Narvik, Ballangen, Harstad, Svolvær, Fauske og Bodø.