Hva gjør jeg hvis strømmen går?

Strømbrudd forekommer heldigvis nokså sjeldent. Likevel bør du være forberedt på både kortvarig og langvarig strømbrudd. Les om de vanligste årsakene til at strømmen går – og hvem du kan kontakte hvis strømmen går.

Opplever du strømbrudd? Når strømmen går i ditt nærområde er det din lokale netteier som har ansvaret for å rette opp feilen. Vi i Kraftriket får dessverre ikke gjort så mye for å hjelpe deg.

I Norge har vi robuste strømnett, og strømbrudd er heldigvis sjeldne. Når strømbrudd først skjer, er de vanligste årsakene uvær, tekniske feil på det elektriske anlegget, eller overbelastning av strømnettet.

 


Strømbrudd – de vanligste årsakene:

 

Uvær og lynnedslag

I de aller fleste tilfeller forekommer strømbrudd ved uvær, og skjer ved at trær blåser over ende over strømledningene. Nettselskapet i ditt nærområde rykker ut i slike saker så fort som mulig. Noen ganger kan feilene rettes raskt, men ved mer omfattende skader på strømnettet kan det ta lengre tid. Din netteier har ansvar for å holde deg orientert ved strømbrudd knyttet til feil på strømnettet i ditt område.

 

Elektriske feil hjemme hos deg

Lyser det hos naboen, men ikke hos deg? Strømbrudd kan skyldes feil på det elektriske anlegget ditt. Ta en titt i sikringsskapet og se om alt er i orden med sikringer og jordfeilbryteren. Dersom du til stadighet opplever at sikringer går eller at jordfeilbryteren slår seg ut, kan noe være galt. Da må du kontakte en godkjent elektriker før problemene utvikler seg videre.

 

Overbelastning av strømnettet

I Norge har strømnettet relativt god overføringskapasitet, men det forekommer fra tid til annen at nettet overbelastes – altså at for mange bruker store mengder strøm samtidig. Overbelastning av strømnettet kan for eksempel skje på en kald vinterdag dersom mange husstander fyrer elektrisk, samtidig som mange lader elbilen. Din netteier har ansvaret for å holde deg orientert og gi råd ved overbelastning av strømnettet.

 

Illustrasjon av strømledning om vinteren.
STRØMBRUDD: Det er netteiers ansvar å rette opp i feil på strømnettet ved strømbrudd. I de aller fleste tilfeller skyldes strømbrudd uvær og trær som har falt over strømledningen.

 


Hvor forberedt er du på et strømbrudd? 

Ved omfattende strømbrudd er nettselskapene nødt til å prioritere liv og helse. I verste fall kan det ta flere dager før strømmen er tilbake.

Hvor forberedt er din husstand på et omfattende strømbrudd? Det kan være smart å tenke igjennom hva man bruker strøm til, og ha en plan for langvarig strømbrudd. Blant annet bør du ha i hus ulike typer batterier, batteridrevet radio, lommelykt, primus, hermetisk mat, lys og fyrstikker.

 

Strømbrudd – hvem kan kontaktes?

Dersom du har spørsmål eller du savner informasjon rundt et pågående strømbrudd, kan du kontakte din lokale netteier. Det er netteieren har ansvaret for å transportere strømmen fra strømnettet og inn i boligen din.

Usikker på hvilket selskap som er din netteier? Det finnes over 130 netteiere i Norge, men kun ett strømnett i området der du bor. På din faktura fra Kraftriket (side 2, høyre kolonne) finner du informasjon om din netteier, og link til netteiers nettsider.

 

Dine rettigheter ved strømbrudd

Dersom du opplever strømbrudd som varer i 12 timer eller mer, kan du ha krav på kompensasjon. Hvor mye du har krav på, avhenger av hvor lenge strømmen er borte.

 

Les mer: NVE: Dette har du krav på ved strømbrudd