Få støtte til energitiltak på hytta

Vil du være med å spare miljøet samtidig som du kan redusere din strømregning? Da er dette gode nyheter for deg.

Det er nå mulig for eiere av hytter/fritidsboliger å benytte seg av Enovas støtteordning til boligeiere. Skal du pusse opp hytta, kanskje utbedre deler av eiendommen, da er det verdt å sette seg inn i de nye støtteordningene til ENOVA. Enova er opptatt av miljø og hvordan vi med energitiltak kan være med å avlaste nettet i effektbelastede perioder.

Av de 465 000 fritidsboligene i Norge, er cirka 75% knyttet til strømnettet. Samtidig stiller stadig flere tilnærmet samme krav til komfort på hytta som hjemme. I typiske hytteområder kan det skape utfordringer for det lokale strømnettet som ikke er dimensjonert for dette. Om flere hytteeiere gjennomfører energitiltak som avlaster nettet, så kan det bidra til å redusere belastningen.

Solceller, energirådgivning, varmestyringssystem, oppgradering av bygningskroppen og vannbårne varmepumper er blant de 16 energitiltakene eierne av fritidsboliger nå kan få penger tilbake for. Enova er spesielt opptatt av å stimulere til effektutjevnende tiltak.

Hovedutfordringen i hytteområdene er ikke den totale energibruken, men at mange bruker mye strøm samtidig. Når man ankommer hytta fredag ettermiddag, skal den varmes opp, kanskje setter man på induksjonskomfyren for å lage middag, og man setter el-bilen på lading. Om det lokale strømnettet ikke tåler belastningen, kan det forårsake strømbrudd.

Her kan du sjekke om ditt hyttetak er egnet for solcelle/solfanger.

For mer informasjon om støtteordning og gjennomføring se ENOVA