Endringer i prisopplysningsforskriften og avregningsforskriften

Barne- og familiedepartementet har varslet endringer i prisopplysningsforskriften og avregningsforskriften. Endringene skal gjøres gjeldende fra 1. november 2022.

Mange av endringene i forskriftene krever store systemendringer hos strømleverandørene. Det er mange ulike systemer i bruk, og systemutvikling vil ta ulik tid hos de ulike strømleverandørene. I Kraftriket bestreber vi å legge til rette for de varslede endringene fortløpende og så snart det er praktisk mulig.

Her er noen av de viktigste endringene:

  • Varslingsfrist ved prisendring utvides fra 14 dager til 30 dager.
  • Strømfaktura skal inneholde egen prislinje for alle priselement.
  • Strømfaktura skal inneholde varslingsrutiner ved endringer i avtalen.
  • Strømleverandøren skal ha oppdatert prisliste over alle strømavtaler lett tilgjengelig på det stedet eller i de kanaler der forbrukeren kan inngå strømavtaler.

Les mer om endringer i prisopplysningsforskriften her

Les mer om endringer i avregningsforskriften her