Her finner du våre vilkår til strømavtaler som ikke er i salg

Avtalevilkår – strømavtaler ikke i salg

Vi leverer strøm til deg etter bransjens standardavtale som er utarbeidet i samarbeid med Forbrukertilsynet og Energi Norge og gjelder fra 1. januar 2017. Her kan du lese standardavtalen

I tillegg har vi følgende vilkår:

 • 1. Oppstart/bestilling
 1. Ved bestilling gir du Kraftriket AS fullmakt til å:
  • Sende melding om bytte av strømleverandør til Elhub (nasjonal database for det norske strømmarkedet).
  • Innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbytte.
  • Innhente måleverdier fra Elhub.
 2. Dersom strømanlegget ikke leses av automatisk, må vi ha en måleravlesing som ikke er eldre enn 3 måneder for å kunne starte vår strømleveranse.
 3. Bytte av strømleverandør skjer 14 dager etter at Kraftriket AS har mottatt bestilling. Kunder som ønsker oppstart tidligere må samtykke til dette. Oppstart før angrefristens utløp medfører at man må betale for levert strøm. Dette forutsetter at korrekte data er oppgitt fra kunde.
 4. Er du kunde hos oss fra før og bare ønsker å endre avtale, vil endring skje fra bestillingsdato, forutsatt at man ikke har en gjeldende fastprisavtale.

 

 • 2. Leveringsvilkår 
 1. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt privatkunder.
 2. Ved bestilling aksepterer du at Kraftriket AS kan innhente kredittvurdering av deg i forbindelse med avtaleinngåelsen, og eventuelt avvise oppstart på grunnlag av dette.
 3. Ved kontraktsinngåelse blir alle næringskunder kredittvurdert. Ved lav kredittverdighet kan det bli stilt krav om garantistillelse for inntil 4 måneders forbruk. Nærmere opplysninger blir gitt i særskilt brev.
 4. Kraftriket tar forbehold om endringer av-/eller nye offentlige avgifter. Strømavtalen kan sies opp med 14 dagers gjensidig varsel.
 5. Vi varsler endring av pris og betingelser med 30 dagers varsel pr. e-post og SMS eller brev.
 6. Det er alltid vilkårene på bestillingstidspunktet som er gjeldende for deg. Vilkårene blir sendt deg på e-post.
 7. Alle våre priser er oppgitt inkludert merverdiavgift.
 8. Ved flytting til ny adresse ber vi om at kunden melder dette til Kraftriket senest 7 virkedager før flyttedato. Dette for å få avsluttet strømavtalen på gammel adresse på korrekt dato.
 9. Vi har avtaler med flere netteiere om gjennomfakturering. Har vi avtale med din netteier, får du både nettleie og strøm på samme faktura. Her finner du en oversikt over hvilke netteiere vi har avtale med.

 

 • 3. Betalingsvilkår
 1. Vi fakturerer deg månedlig etter faktisk forbruk. Om måleravlesning mangler, vil forventet forbruk bli lagt til grunn. Ved eventuelle endringer i våre fakturarutiner, vil du bli varslet på forhånd.
 2. Betalingsfrist er 14 dager etter fakturadato.
 3. Ved fordeling av forbruk mellom avlesninger benyttes Kraftriket AS justert innmatingsprofil (JIP).
 4. Fra 21.02.2024 gjelder kr. 10,- i gebyr for papirfaktura. Elektronisk faktura (eFaktura, e-postfaktura, SMS-faktura) har ingen gebyr. Gebyr for brudd på vilkår vil ikke tilkomme på første faktura.
 5. Fakturabeløp på mindre enn 50,- overføres til neste faktura.
 6. Dersom kunden har AvtaleGiro og avslutter denne, vil fakturaen bli sendt som papirfaktura.
 7. Dersom kunden har tilgodebeløp ved avslutning av kundeforhold utbetales beløp som overstiger kr 10,-. Kunden blir ikke belastet for beløp under kr. 10,-.
 8. Ved eventuelle ubetalte fakturaer benytter Kraftriket AS seg av Visma Financial Solutions AS for betalingsoppfølging.
 9. Tilgodebeløp på aktive kontrakter blir ikke utbetalt, men trukket fra på neste faktura. Dersom du ønsker tilgodebeløp utbetalt, ta kontakt med kundeservice.
 • 4. Generelt
 1. Angrerett:

Privatpersoner har 14 dagers angrerett fra den datoen du bestiller en strømavtale. For å  angre din bestilling må du informere oss at du velger å gå fra avtalen: Kraftriket AS, Postboks  522,3504 Hønefoss, tlf 321 41 000, e-post: kunde@kraftriket.no

Du kan benytte angreskjema men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det   tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningen av at angreretten brukes

Har du samtykket til oppstart før angrefristens utløp vil du bli fakturert for perioden vi har levert deg strøm, men blir ikke belastet for oppsigelsesgebyr om du har bestilt en avtale med bindingstid. Tilbud og kampanjer bortfaller og ordinær pris benyttes.

Dersom du går fra avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg,     herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følger av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr),uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

 1. Tilgodebeløp grunnet verving blir ikke utbetalt, men trukket fra på ditt strømforbruk. Om du har nettleie på strømregningen vil fratrekket kun skje på strømleveransen. Du må ha en aktiv strømkontrakt i Kraftriket med tildelt kundenummer for å kunne verve. Kunden som blir vervet må være aktiv i startmåneden, pluss en hel måned for at den som har vervet skal få vervepremie. Vervekampanjen gjelder kun for privatkunder. Verving gjort av 2. eller 3.part vil bli avvist.
 1. Kampanjeavtaler med gratis strøm, rabatter og/eller strøm med minuspåslag er begrenset pr. kunde, og gir ikke ververabatt. Vi forbeholder oss retten til å avvise kunder med tidligere rabatter.
 2. Tilgodebeløp opptjent med kampanje, verving eller andre rabatter vil ikke bli utbetalt ved avslutning av kundeforhold. Tilgodebeløp blir kun trukket fra på strømregningen ved aktive strømleveranser.
 3. Kraftriket behandler all data i henhold til kravene i personopplysningsloven Personvernerklæring | Kraftriket
 4. I tråd med personvern gjeldende fra mai 2018, trenger vi samtykke for å informere deg om nye produkter og tjenester i ulike kanaler. Du gir ditt samtykke på Min Side eller i Kraftriket-appen og det er gyldig til du eventuelt endrer det. Vi vil holde deg orientert og informert om det som berører ditt kundeforhold, uavhengig av samtykke.
 5. Kunder som ikke kjøper 100% vannkraft som en tilleggstjeneste, får den nasjonale sammensetningen av strømleveransen. NVE beregner hva strømleveransen består av. Her finner du den Nasjonale varedeklarasjon.

 

 1. Strømavtaler – ikke i salg

 

 1. Variabelstrøm
 • Avtalen følger markedet, og prisen settes utfra prisområdet du tilhører.
 • Fastbeløp på 29 kr/mnd. inkludert lovpålagte elsertifikater og mva.
 • Det er månedlig etterskuddsvis fakturering og strømavtalen har ingen bindingstid.
 • Gjelder for privatabonnement.

2. Kraftriket Fastpris 3 år

 • Du betaler et tillegg på 1,50 kr pr. dag.
 • Fastprisavtalen er bindende for avtalte periode.
 • Du får tilbud om ny fastprisavtale før avtalen går ut.
 • Om du ikke inngår ny fastprisavtale når gammel avtaletid er over, overføres strømavtalen din automatisk til Lokalstrøm.
 • Avtale om fastpris 3 år medfører en gjensidig forpliktelse hvor Kraftriket forplikter seg til å gi deg som kunde avtalt pris i avtalt periode. Du som kunde kan allikevel løses fra avtalen mot at Kraftrikets finansielle kontrakt av gjenstående periode, gjøres opp. Det innebærer at kontrakten selges tilbake til markedet til den gjeldende markedsprisen på det tidspunktet kontrakten sies opp. Dersom dette medfører et økonomisk tap for oss, er du som kunde ansvarlig for å dekke våres kostnader. Minimumsbeløp for frikjøp er kr 500,-,I tillegg kan Kraftriket kreve erstatning for perioden som er levert dersom denne har medført kostnader for selskapet. Her må Kraftriket beregne flere forhold, men en tommelfingerregel er at denne kostnaden vil være avviket mellom din fastpris og markedspris. Det vil derfor være utfordrende å si hva det vil koste å kjøpe seg ut av fastprisavtalen da det avhenger av markedsprisen og gjenstående periode. Det vi kan si med sikkerhet, er at det ikke vil lønne seg å inngå fastpris 3 år i dag hvis intensjonen er å bryte avtalen om 1/2 år.
 • I samsvar med «Lov om elsertifikater» inneholder prisen kostnader til kjøp av elsertifikater.
 • Gjelder for privatabonnement.

3. #SpotUtenPåslag

 • #Spotutenpåslag følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + påslag på 0,0 øre/kWh inkludert elsertifikat og mva.
 • Avtalen faktureres månedlig, etterskuddsvis.
 • Gjelder for de første 30.000 kWh, for overskytende forbruk gjelder avtalen Lokalstrøm. Lokalstrøm følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + et påslag på kun 6,5 øre/kWh og et fastbeløp på kr 69,- pr. måned.
 1. Tryggstrøm Sør
 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + 6,5 øre/kWh i påslag, inkludert elsertifikat. Fastbeløp på kr 69,- i måneden. Oppgitte priser er inkludert elsertifikat og mva.
 • I forkant av hvert kvartal vil vi ta en vurdering på om pristaket skal endres. Eventuelle endringer blir varslet.
 1. Tryggstrøm Nord
 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + 6,5 øre/kWh i påslag inkl. mva og 5,2 øre/kWh eksl mva. Fastbeløp på kr 69,- i måneden inkl. mva og 55,2,- i måneden eksl. mva .
 • I forkant av hvert kvartal vil vi ta en vurdering på om pristaket skal endres. Eventuelle endringer blir varslet.
 1. Orkland Spot
 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + 6,99 øre/kWh inkludert elsertifikat + fastbeløp på 61,- i måneden. Oppgitte priser er inkludert elsertifikat og mva.
 1. Smart Strøm
 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + 9,70 øre/kWh i påslag.
 • Fastbeløp på 39,- i måneden.
 • Oppgitte priser er inkludert elsertifikat og mva.
 1. Spot Ordinær
 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + påslag på 11,65 øre/kWh + 51 kr/måned. Oppgitte priser er inkludert elsertifikat og mva.
 1. SmartSpot
 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + påslag på 12,025 øre/kWh + 37 kr/måned. Oppgitte priser er inkludert elsertifikat og mva.
 1. Kraft Spot
 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + påslag på 6,75 øre/kWh + kr 0 kr/måned. Oppgitte priser er inkludert elsertifikat og mva.
 1. Innpris
 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + påslag på 9,725 øre/kWh + 52 kr/måned. Oppgitte priser er inkludert elsertifikat og mva.
 1. Flexispot
 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + påslag på 12,27 øre/kWh inkludert elsertifikat + 41 kr/måned.
 1. Spot Time
 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + 5,95 øre/kWh i påslag.
 • Fastbeløp på 49 kr/måned. Oppgitte priser er inkludert elsertifikat og mva.
 1. SpotMinusPåslag
 • #SpotMinusPåslag følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + påslag på minus 3 øre/kWh inkludert elsertifikat og mva.
 • Avtalen faktureres månedlig, etterskuddsvis.
 • Gjelder for de første 30.000 kWh, for overskytende forbruk gjelder avtalen Lokalstrøm. Lokalstrøm følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + et påslag på kun 6,5 øre/kWh og et fastbeløp på kr 69,- pr. måned.
 1. NMK Strøm
 • NMK Strøm er en egen strømavtale for NMK sine medlemmer.
 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du som sluttbruker betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + 2,12 øre/kWh + et fastbeløp på kr 15 kr/mnd. Oppgitte priser er inkludert elsertifikat og mva.
 1. Strøm Lavpris
 • Et års spotprisavtale for privatkunder med 0 øre/kWh i påslag og gebyr kr. 27,- pr. mnd
 • Krever elektronisk faktura
 • Avtalen er bindende i ett år, ved brudd på avtalen faktureres leveranseperioden for Lokalstrøm.
 • Alle oppgitte priser er inkludert mva og elsertifikat
 • Etter 12 måneder blir kunden videreført på avtalen Lokalstrøm.

 

Tilleggsavtaler – ikke i salg

Strømforsikring

 • Fastbeløp på 1,5 kr/dag.
 • Du får dekket strøm og nettleie i inntil seks måneder, dersom du skulle bli sykemeldt eller arbeidsledig (maks kr. 5.000,- per måned).
 • I tillegg får du dekket egenandelen på innboforsikring ved skader forårsaket av lyn (inntil kr. 4.000,-).
 • Forsikringen gjelder også for samboer/ektefelle.