Hva inngår i standard montering?

Standard montering innholder:

 • Montering av innedel inntil 200 cm over gulv
 • Montering av utedel inntil 120 cm over bakkenivå
 • Inntil 4 meter kobberrør m/ plastkanal og kondensslange
 • Elektrisk tilkobling mellom inne- og utedel inntil 4m, og 1,5 kvadrat gummiert kabel
 • Veggbrakett og 4 stk vibrasjonsdempere
 • Boring i standard vegg, inntil 30cm
 • Test og igangkjøring av pumpen samt brukerveiledning til kunden
 • Kjøring inntil 50 km tur/retur fra nærmeste montør. Ekstrakostnader ved kjøring kan tilkomme.
 • Utfylling av installasjonsskjema

Material som inngår i tjenesten

 • Inntil 4 meter kjølerør for kobling inne- og utedel
 • Inntil 4 meter signalkabel
 • Inntil 4 meter strømkabel
 • Inntil 4 meter dreneringsslange
 • Festemateriell for montering av inne- og utedel
 • Fire vibrasjonsdempere i gummi
 • Inntil 4 meter PVC kanaler inntil 4 meter

Merknader:

 • Elektrikerarbeid er ikke inkludert i standard montering. Kunden er selv ansvarlig for jordet og jordfeilsikret kontakt med tilstrekkelig effekt.

Forutsetninger for leveranse av tjenesten:

 • Varmepumpen må være på plass før avtalt tidspunkt for installasjonen.
 • Sluttkunden eller annen myndig person må være hjemme ved avtalt tidspunkt for installasjonen.
 • Varmepumpens ute- og innedel monteres på steder hvor det er enkel adkomst for montør, der montør har tilstrekkelig fri plass for utførelse av installasjonen, og hvor sikkerhet for montør er ivaretatt.
 • Varmepumpens innedel plasseres slik at hull for rørgjennomføring kan plasseres rett bak enheten.
 • Utedelen monteres på betongmur 30 cm til 120 cm over bakken. Dersom sluttkunden ønsker å få installert på treverk kan dette medføre vibrasjoner/lyd som ikke vil være grunnlag for reklamasjon.
 • Dersom sluttkunden ønsker å montere varmepumpen på markkonsoll på bakken, skal egnet sted og fundament for montering være tilrettelagt før montøren kommer.
 • Nødvendig strømuttak må være klargjort av sluttkunden før installasjonstidspunktet, iht. spesifikasjoner for produktet.  Strømuttak skal være jordet og det er anbefalt at det legges opp separat kurs. Enkelte produkter krever separat strømuttak for inne- og utedel.
 • Kunden må gi montør nødvendig byggeteknisk informasjon som spesifiserer lokalisering av vannrør, elektriske ledninger og andre ting som kan komme i konflikt med hulltagning og festepunkter for installasjonen. Denne informasjonen må gis montør skriftlig
 • Installasjonen skal gjennomføres i tråd med produktets bruksanvisning. Dersom sluttkunden ønsker produktet montert forskjellig fra montørens eller produsentens anbefalinger, vil garanti kunne bortfalle.
 • Leverandøren og montør fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som følge av montering av varmepumpen relatert til bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon så som dårlig murpuss, sprø murstein, konflikt med røropplegg, og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, etc.
 • Installasjon må avbestilles senest innen 48 timer før avtalt tid for montering. Ellers tilkommer gebyr for avbrutt montering.

Ikke inkludert i tjenesten:

 • Installasjon av strømuttak.
 • Montering av varmepumpen på annen måte enn det som er angitt i standard montering.
 • Montering av varmepumpens innedel i høyde over 2 meter, på steder som er vanskelig tilgjengelige eller ikke gir nødvendig åpent og fritt rom foran varmepumpen.
 • Boring gjennom mur- eller betongvegg.
 • Kanal for rørgjennomføring mellom varmepumpens inne- og utedel.
 • Ekstra vibrasjonsdempere utover det som standard medfølger produktet.
 • Demontering av gammel varmepumpe.
 • Fjerning av emballasje og levering til godkjent avfallsmottak.
 • Befaring.

Priser ekstratjenester (faktureres direkte fra montør):

 • Montering ståltak kroner: 600,-
 • Montering trehus kroner: 850,-
 • Kobling mot wifi. kroner: 450,-
 • Enkel murboring (inkl Leca): 1240,-
 • Kjerneborring – betong, elvestein, tjukk murvegg etc: 4375,-
 • Demontering av gammel varmepumpe inkl gasstømming: 1990,-
 • Arbeid utover standard per time: 900,-
 • Bakkestativ: 1750,-
 • Spesialbrakett for lav murvegg: 900,-
 • Ekstra rør og strøm/signalkabel per meter, utover standard: 612,-
 • Ekstra kanaler pr meter, utover standard kroner: 300,- (hvit) 550.-(farget)
 • Fjærdempere montert kroner: 615,-
 • 7 meter tilslutningskabel: 450,-
 • 3 meter tilslutningskabel: 300,-
 • Trollflex veggjennomføring: 650,-
 • Dryppanne med varmekabel: 3300,-
 • Ekstra kjølemedium R32, pr gr: 10,-
 • Kjøring utover 25 km fra nærmeste montør: 25,- per km
 • Bompenger/ferge kan tilkomme
 • Bruddgebyr under 24 timer før montasje: 1490,-;

– Kunde kansellerer montøravtalene under 24 timer før installasjonen

– Ingen er hjemme/tar imot montør til avtalt monteringstidspunkt

– Det ikke er mulig å installere varmepumpen hos kunde