Trygg Strømhandel- Trygt kundeforhold

Blant de første som er sertifisert- Det er vi stolte av!

Kraftriket er nå godkjent gjennom sertifiseringsordningen Trygg Strømhandel. Ordningen skal sikre kvaliteten i blant annet salg, produktinformasjon og markedsføring av strømavtaler. Vi i Kraftriket har ønsket denne sertifiseringen lenge. Nå må alle i strømbransjen følge samme spillerregler. Ordningen bygger også opp om våre verdier og vår posisjon som pålitelig og lokal strømleverandør. Kraftriket støtter alle tiltak som gjør det enkelt å være kunde og som styrker vårt omdømme.

Hva er trygg strømhandel?
Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning som er opprettet etter initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi. Ordningen gir strømleverandører et felles rammeverk som skal sikre kvaliteten i blant annet salg, produktinformasjon og markedsføring av strøm.

Hva kan du som kunde forvente?
Som sertifisert strømleverandør kan du forvente at Kraftriket:

  • Sørger for god opplæring av selgere og leverandører som har kontakt med kunder.
  • Følger retningslinjer som gjelder ifht. telefonsalg, sosiale medier, dørsalg, stand osv.
  • Alle vilkår og priser kommer godt frem, og kundene kan selv velge kanal for prisvarsling.
  • Har tydelig merking av kampanjeprodukter og ha strømavtaler som er enkle å forstå og skille fra hverandre.
  • Ikke kontakter kunder som er reservert eller som har betalt sin siste faktura for under 6 mnd. siden.

For mer informasjon om Trygg strømhandel, klikk her