På grunn av vedvarende høye priser og store svingninger i markedet, tilbyr vi midlertidig ikke denne avtalen.

Tryggstrøm Sør

Spotavtale for kunder i Sør-Norge med sikring mot høye strømpriser

Midlertidig utilgjengelig

Tryggstrøm Nord

Spotavtale for kunder i Nord-Norge med sikring mot høye strømpriser

Midlertidig utilgjengelig