Når utbetales Idrettsstøtten?

Idrettsstøtten utbetales årlig til alle idrettslag med over 1000 kroner oppspart.
Utbetalingen skjer i løpet av februar året etter at støtten er opptjent.