På grunn av vedvarende høye priser og store svingninger i markedet, tilbyr vi midlertidig ikke fastpris.

Fastpris 6 mnd Sør-Norge

Midlertidig utilgjengelig

Fastpris 1 år Sør-Norge

 

 

Midlertidig utilgjengelig

Fastpris 3 år Sør-Norge

Midlertidig utilgjengelig

Fastpris 6 mnd Midt-Norge

 

 

Midlertidig utilgjengelig

Fastpris 1 år Midt-Norge

 

 

Midlertidig utilgjengelig

Fastpris 3 år Midt-Norge

 

 

Midlertidig utilgjengelig

Totalt forutsigbar strømpris