Hvorfor bør jeg ha hjemmeladestasjon?

Lading av elbil medfører langvarig høy belastning. Det frarådes derfor av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) å lade elbiler på stikkontakt. Les mer på DSBs nettsider. Uten forskriftsmessig godkjent lading kan man i tillegg risikere livsfarlig strømgjennomgang dersom det oppstår feil på det elektriske anlegget eller i bilen.