Hvorfor hjemmeladestasjon når jeg allerede har ladet bilen på stikkontakt i lang tid?

Lading av elbil eller hybrid er en stor belastning for strømledningene i din bolig. Slitasje og varmgang som fører til brann kan oppstå over tid. Mange boliger har gamle eller underdimensjonerte elektrisk anlegg, og tåler ikke den høye belastning lading av elbil medfører.  Med rett installasjon er dette helt ufarlig, men lader du elbilen på et uegnet elektrisk anlegg over tid, så utsetter du boligen din for brannfare.