Standard installasjon av elbillader – vilkår

Standard installasjon innholder:

 • Montering og idriftsettelse av lader
 • 1- eller 3-fase installasjon med sikringer og annet materiell (Inntil 32A)
 • Inntil 15 meter kabling på vegg
 • Inntil 2 gjennomboringer i lettvegger (tre)
 • Trekkrør til kabler
 • Inntil 5 timer elektrikerarbeid inkl 30 min kjøring hver vei
 • Inntil 50 km t/r kjøring fra nærmeste samarbeidende elektrikere
 • Samsvarserklæring/dokumentasjon
 • Det er et krav om overspenningsvern i sikringsskapet, dersom dette ikke er på plass vil det tilkomme som ekstra kostnad for deg.
 • Tilpasning/tilleggsarbeid ut over det som er med i standardpakken og eventuelt overspenningsvern avtales med og faktureres direkte fra elektriker til kunde, vi finansierer kun grunnpakken.

 

Forutsetninger for leveranse:

 • Ladeboksen sendes direkte til kunden. Ladeboksen må være på plass før installasjonen finner sted.
 • Kunden eller annen myndig person må være hjemme ved avtalt tidspunkt for installasjonen.
 • Kunden må gi montør nødvendig byggeteknisk informasjon som spesifiserer lokalisering av vannrør, elektriske ledninger og andre ting som kan komme i konflikt med hulltagning/gjennomboring av vegg og festepunkter for installasjonen.
 • Installasjonen skal gjennomføres i tråd med produktets bruksanvisning. Dersom sluttkunden ønsker produktet montert forskjellig fra montørens eller produsentens anbefalinger, vil garanti kunne bortfalle.
 • Leverandøren og montør fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som følge av montering av elbillader relatert til bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon så som dårlig murpuss, sprø murstein, konflikt med røropplegg, og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg, etc.

 

Ikke inkludert i standard montering:

 • Overspenningsvern, dersom kunden trenger det. Installatør har dette med seg, og vil montere dette hvis det ikke finnes i sikringsskapet fra før. Normal kostnad for dette er ca 2.500 kr ferdig montert, men det vil variere noe fra montør til montør.
 • Kabel utover 15 meter.
 • Gjennomboring i mur / stein
 • Kjøring utover 50km tur/retur.
 • Befaring

 

Merknad:

Erfaring viser at standard installasjon dekker inntil ca 75% av alle våre installasjoner. Det som typisk viser seg å kunne gi tilleggskostnader, er overspenningsvern, samt kabel utover 15 meter, da noen har lengre avstand fra sikringsskapet sitt og ut til der de ønsker boksen montert. Vi har et ganske stort og dekkende montørnettverk, men noen av våre kunder befinner seg lengre en 50km tur/retur unna montør, og da tilkommer også kjøring utover 50km. Vi har dessverre ikke mulighet til å ta noen ekstra kostnader inn i nedbetalingsordningen – denne dekker kun ladeboks og standard installasjon.