Nye krav

Innen kort vil det komme nye regler for offentlige parkeringsplasser. Har kommunen deres parkering mot betaling i dag, vil kravene innebære at det må være tilstrekkelig ladekapasitet for elbiler og plug-in hybrider.

Kravet er at det alltid skal være ledig plass for ladbare biler, alternativt at opptil 6 % av plassene skal ha lademulighet.
Det vil også være mulig for kommunene å ta betalt for selve ladingen. 

Den delen av parkeringsforskriftene som dreier seg om lademulighet skulle egentlig tre i kraft 1. januar 2018, men dette har nå blitt utsatt i 7 måneder.
Kraftriket og Nettservice følger saken nære, og har til enhver tid oversikt over hvilke regler som gjelder og hvilke krav som kommer i fremtiden. Kommunen deres kan derfor være helt trygg på at alle lover og regler blir fulgt, hvis dere lar oss hjelpe dere med implementering av de nye forskriftene.