Strømmen har gått, hvem kontakter jeg?

Ved strømstans eller feil med strømmåler må du kontakte din lokale netteier. Klikk her for oversikt over netteiere.