Nasjonale myndigheter har bestemt at alle strømkunder i Norge får ny nettleie fra 1. juli 2022. Formålet er at vi skal bruke strøm smartere, og bruke strømnettet mer effektivt. Men hva betyr egentlig dette for deg som strømkunde?

Strøm og nettleie – vet du forskjellen?

Som strømkunde betaler du for strømmen du bruker, og i tillegg betaler du for å få strømmen levert til deg:

 • Strøm – strømselskapet tar betalt for strømmen du bruker – du kan velge hvilket strømselskap du ønsker å kjøpe strømmen fra.
 • Nettleie – nettselskapet (også kalt netteier) tar betalt for å levere strømmen til deg – du kan ikke velge hvilket nettselskap som skal levere strømmen til deg.

Hva blir nytt?

Ny nettleie innebærer en ny måte å beregne nettleien din på, og en ny måte for deg som kunde å tenke på. Tidligere bestod nettleien av et fastledd og et energiledd. Da var det «bare» antall kilowattimer som påvirket nettleien din, mens fastleddet var en fast sum uavhengig av forbruket ditt. Når ny nettleie innføres består nettleien for de aller fleste husholdningskunder av disse to delene:

 • Kapasitetsledd (tidligere fastledd) – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig
 • Energiledd – et beløp per kilowattime, avhengig av når du bruker strømmen

Smart å tenke på for alle med ny nettleiemodell:

1. Hvor mye strøm bruker jeg samtidig?

Dersom du lader elbilen og bruker alle platene på induksjonstoppen samtidig som vaskemaskin og tørketrommel går, kan du oppleve at kapasitetsleddet blir dyrere på neste faktura. Dersom du derimot klarer å fordele forbruket jevnere vil du ha mulighet til å redusere nettleien.

Slik kan du enkelt følge med:

LIVE er en ny tjeneste i Kraftriket-appen som gjør at du kan følge strømforbruket ditt i sanntid. Med denne funksjonen får du bedre kontroll over strømforbruket og kan gjøre tiltak for å redusere nettleien din.

2. Når er strømforbruket mitt høyest?

De fleste netteiere vil innføre forskjellige priser til ulike tider, der det for eksempel er dyrere å bruke strøm om dagen enn om natten. Noen selskaper vil også innføre lavere pris i helgene og i sommerhalvåret, når strømnettet er mindre belastet.

Slik kan du enkelt følge med:

I Kraftriket-appen kan du enkelt følge med på når ditt strømforbruk er høyest. Det kan for eksempel lønne seg å lade elbilen nattestid – forutsatt at du har en installert hjemmelader.

NB! Bruk aldri vaskemaskin, tørketrommel eller andre husholdningsapparater når du ikke er til stede eller sover.

Spørsmål og svar om ny nettleiemodell

 • Hvorfor må jeg betale nettleie?
  Nettleie er leien du betaler til nettleverandøren (netteier) for å få strømmen du bruker levert via strømnettet. Inntektene fra nettleien skal gå til vedlikehold, drift og forbedring av strømnettet og betales til nettselskapet som eier strømledningene til og fra boligen din.
 • Hvordan fungerer den nye prismodellen for nettleie?
  Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Fra 2022 vil nettleien for husholdningskunder bestå av to deler:
  • Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig
  • Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når du bruker strømmen
  Kapasitetsleddet bestemmes av den timen du brukte mest strøm samtidig i den foregående måneden. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å ikke vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade med hjemmelader om natten. Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. De fleste nettselskaper vil innføre lavere pris på natt enn på dagtid. Noen selskaper vil også ha lavere pris i helgene og i sommerhalvåret, når strømnettet er mindre belastet. TA KONTAKT MED DIN NETTEIER FOR OVERSIKT OVER HVILKE NETTLEIEPRISER SOM ER GJELDENDE FOR DEG.
 • Kommer nettleien min til å gå ned fra 2022?
  Det er myndighetene som bestemmer inntektene for det enkelte nettselskap. I noen regioner vil nettleien gå opp i 2022, uavhengig av den nye prismodellen. Det skyldes økte kostnader til drift og investeringer i nettet. Men alle får uansett en større mulighet til å påvirke nettleien sin. Nettselskapene vil informere kundene sine om hvordan den nye prismodellen slår ut for dem. 
 • Hvordan kan jeg følge med på hvor mye strøm jeg bruker samtidig?
  Med vår tjeneste LIVE kan du følge med på hvor mye strøm du bruker akkurat nå! LIVE er en ny tjeneste i Kraftriket-appen som gjør at du kan følge strømforbruket ditt i sanntid. Med denne funksjonen kan du få bedre kontroll over strømforbruket slik at du kan gjøre tiltak for å redusere strømregningen din.
 • Hvor mange vil få høyere, lavere og uendret nettleie?
  Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Generelt er det slik at de med små boliger og lavt samtidig forbruk vil betale en mindre andel enn i dag, mens de med større boliger og én eller flere elbiler vil betale en større andel. Disse har likevel gode muligheter til å tilpasse forbruket sitt og dermed redusere nettleien – dersom de gjøre en liten egeninnsats. 
 • Hvor stor andel får reell mulighet til å påvirke nettleien sin?
  De som bruker mest strøm vil kunne påvirke nettleien sin mest – ikke minst alle som har elbil og egen hjemmeladerDet skal ikke være dyrt og vanskelig å bruke strøm smartere. Det finnes allerede enkle løsninger for automatisk lading av elbil når prisene er mest gunstige. Det samme gjelder oppvarming. 
 • Hvor mye vil det være mulig å spare ved å bruke strøm smartere?
  Prisen på de ulike kapasitetstrinnene vil variere mellom nettselskapene, men flere legger opp til at det vil være rundt 1500 kroner å spare årlig på å tilpasse forbruket til et lavere kapasitetstrinn. Flere legger også opp til halv pris på energileddet per kilowattime om natten, sammenliknet med dagtid. Dersom du flytter lading av elbil til natt med trygg hjemmelader, vil det altså være penger å spare. 
 • Hvor store nettinvesteringer er det realistisk og spare ved smartere strømforbruk?
  Ved å utnytte det eksisterende strømnettet bedre før vi bygger nye kraftlinjer, kan nettselskapene spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Bare ved å flytte lading av elbiler til natten, kan vi spare 11 milliarder kroner i nettinvesteringer, ifølge beregninger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 
 • Hva med brannfaren om folk vasker klær om natta?
  Flytting av forbruk skal ikke gå ut over komfort eller sikkerhet i hjemmet. Vi anbefaler for eksempel ingen å bruke vaskemaskin, tørketrommel eller oppvaskmaskin når de sover. Det er heller ikke mye å spare på dette. Elbil kan du derimot trygt lade om natten, om du har installert egen hjemmelader. 

Nettselskapene har ansvaret

Alle strømkunder skal i utgangspunktet få ny nettleie i juli 2022, og det er nettselskapene som har ansvar for å innføre den nye nettleiemodellen og å informere kundene om endringen.

Nettselskapene kan løse den nye nettleiemodellen på ulike måter – vi kan derfor kun fortelle deg hva ny nettleiemodell i prinsippet betyr.

 

Har du spørsmål om hvilken pris som gjelder for din nye nettleie, må du kontakte din netteier.

Er du usikker på hvem som er netteier der du bor? Denne informasjonen finnes på strømfakturaen din. Klikk her for oversikt over netteiere som Kraftriket har avtale om nettleie og strøm på en faktura med.

Hvorfor innføres ny nettleiemodell?

 

Formålet med ny nettleiemodell er å få jevnet ut strømforbruket gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere, og man får utnyttet strømnettet bedre. Ved å utnytte det nettet som allerede er bygd kan man spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Ved å utnytte kapasiteten bedre, kan man holde kostnadene i nettet lavest mulig.