Kraftriket og Polarkraft har gått sammen

Polar Kraft og Kraftriket har slått seg sammen og etablert et felles eierselskap – Yve AS.
Den nye organisasjonen vil være i drift allerede fra 1. september 2021 og eies fortsatt av lokale energiselskaper og kommuner.

(Narvik/Hønefoss): Polar Kraft og Kraftriket gjennomførte 19. august 2021 transaksjonen, og blir nå ett av Norges største og ledende strømselskap med nærmere 170 000 kunder. Lokalt eierskap og lokal tilstedeværelse er selve fundamentet for begge selskap og alle lokale kontorer består.

 

Yve nytt eierselskap for konsolidering og vekst

Anders Kvamme har vært direktør i Kraftriket siden januar 2020 og vil fra september i år bli administrerende direktør i Yve AS. Kvamme sier at han gleder seg til å ta fatt på oppgaven og forteller videre at betydningen av navnet på det nye eierselskapet sier noe om ambisjonene og målet for veien videre – Yve betyr å utfordre og vokse i omfang.

– Vi etablerer fellesfunksjoner i Yve med ansatte fra begge selskap for å ta ut skalafordeler, men ikke minst for å sikre best mulig spisskompetanse tilgjengelig for merkevarene i fremtiden, forteller Kvamme.

 

Merkevarene består

Kraftriket og Polar Kraft skal bestå som selvstendige kommersielle datterselskap og merkevarer, der kundene fortsatt skal ha sitt kundeforhold hos sin lokale strømleverandør, akkurat slik de har i dag. Målet med sammenslåingen er å kunne gi kundene enda flere fordeler samt nye og fremtidsrettede konsepter, digitalisering, produkter og tjenester, forteller Kvamme. Herold Myrland vil fortsette som administrerende direktør i Polar Kraft, samtidig som han skal ivareta viktige funksjoner i fellesselskapet Yve AS. Ørjan Bøyum blir ny leder for Kraftriket.

 

Motvekt til andre i bransjen

Yve har ambisjoner om ytterligere vekst med flere merkevarer, og ønsker seg enda flere strømselskap med sterk lokal eller regional forankring med på laget. – Vi ønsker å ta opp kampen i et hardt konkurranseutsatt marked og være en motvekt til andre aktører i bransjen som velger å gå den andre veien, avslutter Kvamme. – Bransjen og markedet er i stor bevegelse og vi opplever interesse fra både mindre og større selskaper i bransjen.

Fakta om Yve

Yve er et strømsalgskonsern med selskapene og merkevarene Kraftriket og Polar Kraft. Begge selskapene er et resultat av fusjoner av en rekke lokale virksomheter. Yve er eid av 12 lokale og regionale energiselskap; Nordkraft, Salten Kraftsamband, Lofotkraft, Orkland Energi, Valdres Energi, Midt-Telemark Energi, Stange Energi, Ringerikskraft, Midtkraft, Nord-Østerdalen Kraftlag, Krødsherad Energi og Lærdal Energi. Nærmere 80 ansatte er fordelt på kontorer på Myre, Sortland, Narvik, Ballangen, Harstad, Svolvær, Fauske, Bodø, Fagernes, Ulefoss, Stange, Hønefoss, Vikersund, Tynset, Rødberg, Noresund, Fannrem og Lærdal.