Hvorfor blinker LED-lyset rødt?

Dersom LED-lyset blinker rødt betyr det at Eco prøver å koble seg til nett, men ikke lykkes. Prøv å nullstille Eco og koble til på nytt.