Kan LIVE enheten brukes utendørs?

LIVE enheten er i utgangspunktet ment for innendørs bruk, og den bør heller ikke monteres i direkte sollys, da det kan redusere enhetens levetid.

MERKNAD! Tester vi har gjort viser at LIVE enheten kan fungere fint utendørs, men da inne i et tørt miljø i et lukket kabinett eller strømskap. Vi kan imidlertid ikke anbefale dette, da enheten ikke har vanntett klassifisering og leverandøren dermed ikke har garantiansvar for bruk utendørs. Montering av enheten utendørs gjøres dermed på kundens egen risiko