Jeg mottar ikke engangskode

Jeg har lagt inn mitt mobilnummer og mottar ikke engangskode.

Det er den som står registrert med strømabonnementet hos oss som må legg inn mobilnummeret sitt.

I noen tilfeller kan det være en annen i husstand som står med registrert mobilnummer, og da vil du ikke motta engangskode.

I andre tilfeller kan det være at vi ikke har det nyeste mobilnummeret på deg. Kontakt oss så ordner vi dette for deg.