Hjelper bedrifter med å ta tak i strømtyver

Min bedrift  pluss er en digital nyhet for Kraftrikets næringskunder. Løsningen gir blant annet bedriften energibudsjett, forbruksanalyse og en detaljert oversikt over alle fakturaer.

Denne høsten lanseres portalen Min bedrift (standardversjon) og Min bedrift Pluss (avansert) på Kraftriket sine nettsider. Det nyutviklede digitale verktøyet tar forbruksplanlegging til et nytt nivå:

I tillegg til å få full oversikt over bedriftens elektriske anlegg kan du blant annet følge med på prisutviklingen for den kommende måneden.

Utviklet av vårt kompetansemiljø

Min bedrift Pluss er et fullverdig verktøy for energieffektivisering av strømforbruket.

Kunden kan følge sitt eget energibudsjett i NOK og i kWh, både historisk og fremtidig. I tillegg får man tilgang på sin egen forbruksanalyse – med mulighet til å overvåke endringer.

Bedriften får også tilgang på markedsanalyser som blant annet viser fremtidige priser for hvert prisområde, gasspriser i Europa og magasinfylling i Norge. En egen markedsanalyse fra Kraftrikets kraftforvaltere er også tilgjengelig i portalen.

Portalen er utviklet av kompetansemiljøet innen teknologi og bærekraft hos Kraftrikets morselskap Yve. Målet har vært å få på plass en løsning som gir stor verdi for kundene, og som i tillegg kommer med et brukervennlig design, forteller prosjektleder Jon Gunnar Grimstad.

– Med vår teknologiske plattform er vi i stand til å hente inn og kombinere data fra ulike kilder. Vi henter data fra vårt kundesystem som har alle data om kunden – blant annet forbruk, faktura og pris. I tillegg henter vi informasjon fra eksterne kilder, blant annet markedspriser og magasinstatistikk. For kunder med spesielle behov kan vi også ta imot kundespesifikke data som kan være relevante i energisammenheng, sier Grimstad.

Min Bedrift Pluss

– Oppdager uvanlige forbruksmønstre

Bedriftsrådgiver Tom Larnøy i Kraftriket forteller at noen utvalgte bedriftskunder har hatt mulighet til å teste ut Min bedrift Pluss før lanseringen. Testkundene har blant annet opplevd det som særlig positivt at man kan følge med på et ubegrenset antall målepunkter, og se statistikk ut ifra dette. Min bedrift Pluss gir derfor særlig nytteverdi for store bedrifter og bedrifter med datter- og underselskaper.

– Min bedrift Pluss gir mye nyttig tilleggsinfo om bedriftens strømhverdag, og er et verktøy som enkelt kan hjelpe bedriften med å gjøre store besparelser – og det til en svært rimelig månedspris. Man kan følge med på alt av forbrukshistorikk, og i tillegg kan man få informasjon om fremtidige markedspriser. Vi i Kraftriket har stor tro på dette produktet for flere av næringskundene våre, sier Larnøy

NYTTIG: Min bedrift Pluss gir særlig nyttig tilleggsinfo for store bedrifter og bedrifter med datter-og underselskaper. – Man kan følge med på alt av forbrukshistorikk, i tillegg til at man får info om fremtidige markedspriser, sier bedriftsrådgiver Tom Larnøy i Kraftriket.

– Hva er den viktigste nytteverdien for kunden?

– Min bedrift hjelper deg med å ta tak i strømtyver på et tidlig tidspunkt – og oppdage uvanlige forbruksendringer og endringer i effektuttak. Du kan blant annet få varslinger når forbruket øker, for eksempel hvis du har prosentvis høyere forbruk sammenlignet med forrige dag eller forrige uke, sier Larnøy, og påpeker:

– I tillegg har vi tro på at Min bedrift vil føre til at kundene generelt blir mer bevisste på strømforbruket sitt. Grafene og den enkle oversikten som er lett tilgjengelig i portalen bidrar til økt forståelse. Man får rett og slett mer dybdeinnsikt i bedriftens forbruksmønster.

Vil du vite mer om Min bedrift?

Tom Larnøy er vår ekspert på bedriftsavtaler. Tom har jobbet med rådgivning i over 20 år, og har vært en del av Kraftriket siden 2019.
Vil du vite mer om Min bedrift, eller har du spørsmål? Ta kontakt med Tom.

E-post: tom.larnoy@kraftriket.no

Telefon: 926 97 234

Bedriftsrådgivning: 351 13 020

Les mer om Min Bedrift her: