Kraftriket Bedrift

 

Avtalen som passer små og mellomstore bedrifter som liker det enkelt!

Du betaler vår innkjøpspris på den nordiske kraftbørsten Nordpool, pluss et påslag på 7,22 øre/kWh inkl. elsertifikat. Ingen månedlige avgifter. Innkjøpsprisen vil variere i takt med markedets tilbud og etterspørsel i ditt leveringsområde. Har bedriften timesmåling, får dere uttelling for prissvingningene i løpet av døgnet. Det er ingen volumbegrensning på Kraftriket Bedrift.