Digitalstrøm

Med Digitalstrøm betaler du for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområdet du tilhører + et påslag på 3,56 øre/kwh og Kr 29,-/måned.

Oppgitte priser er inkludert elsertifikat. Avtalen faktureres månedlig, etterskuddsvis, har ingen bindingstid og gjelder kun for privatkunder.

Avtalen betinger elektronisk faktura (e-post, SMS eller eFaktura) og nedlasting av Kraftriket-appen. Dersom betingelser ikke er innfridd innen utgangen av kalendermåneden etter oppstartsdato, vil du få avtalen Lokalstrøm fra oppstartsdato.

Her finner du våre vilkår

Bruker du Safari, og opplever problemer med at bestillingsskjema ikke åpner seg? Trykk her

For et miljøbevisst valg kan du bestille 100% vannkraft som et tillegg til din strømavtale for kun 3 øre/KWh. Med 100% vannkraft vil det produseres samme mengde strøm som du bruker, ved et lokalt vannkraftverk. Det kalles opprinnelsesgaranti. Bestill 100% vannkraft her

Fastbeløpet pr. måned på Digitalstrøm utgjør følgende ved ulike årsforbruk: 10000 kWh:  3,48øre/kWh, 20000 kWh: 1,74 øre/kWh, 30000 kWh: 1,16 øre/kWh