Chilistrøm

Spotprisavtale for kunder i Chilimobil, følger prisen på Nord Pool, time for time.

Chilistrøm er en spotprisavtale for kunder i Chilimobil, som følger prisen på Nord Pool, time for time.
 • Følger timesprisen på strøm
 • Påslag på 1,5 øre/kWh
 • Månedspris 49 kroner
 • Ingen bindingstid
 • Etterskuddsvis fakturering
 • Avtalen betinger at du har et aktivt kundeforhold med Chilimobil. Hvis dette brytes, blir du flyttet over til strømavtalen Lokalstrøm*.
 • Rabatt på tjenesten LIVE
 • Forbeholdt privatkunder

Oppgitte priser er inkludert moms og elsertifikat. Avtalen faktureres månedlig, etterskuddsvis, har ingen bindingstid og gjelder kun for privatkunder. Gebyr for papirfaktura kr. 49,-.

Her finner du våre vilkår

Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal

*Lokalstrøm:

 • Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområdet du tilhører + 5 øre/kWh i påslag inkludert elsertifikat.
 • Fastbeløp på 59 kr i måneden
 • Avtalen har ingen bindingstid
 • Gjelder for privatabonnement