Konsernavtale strømleveranse til Infra Group og Rental Group.
Skjema for bestilling/oppsigelse/endringer av strømleveranse pr. målepunkt.
For bestilling må alle felt fylles ut og sendes inn til Kraftriket.