Her finner du produktspesifikasjoner på Kraftrikets elbilladere.

ECOLITE 3,6-7,2 kW


Leveransen inneholder følgende:
EcoLite hjemmelader med ladeeffekt 3,7 kW eller 7,2 kW avhengig av bestilt produkt.

Grunninstallasjon som følger;

 • Oppmøte og inntil 3 timer arbeid
 • Reiseavstand 50 km tur/retur fra installatør
 • 1 stk. 16A eller 32 A automatsikring avhengig av effekt.
 • Jordfeilbryter plassert i ladeboks
 • Inntil 10m 6mm2 kabel
 • Boring gjennom 2 trevegger
 • Montering, tilkobling og innjustering
 • Vi tar forbehold om plass til ny kurs i sikringsskap

Leveranse forutsetter strømavtalen ElBil Strøm fra Kraftriket.

ElBil Strøm er bindende avtale i hele nedbetalingsperioden.

Ved kontant kjøp er bindingstid 2 år.

Kunde overføres automatisk til avtalen.

Ladekabel
Ladekabel er ikke inkludert i leveransen men kan bestilles separat. Ved nedbetaling kan ladekabel inkluderes i månedsbeløp.

Eventuelle tillegg ifm installasjon
Utover grunninstallasjonen tilkommer medgått arbeidstid, reisetid og eventuelt materiell.

Graving, kjerneboring, tykke murvegger og krevende føringsveier utføres også etter medgått tid/materiell.

Hvis det ved oppstart av installasjon er tydelig at tillegg tilkommer skal installatør informere kunde om dette og anslå merkostnader best mulig. Tillegg kan bakes inn i månedsbeløp ved nedbetaling. Kjøper må akseptere tillegg før installasjonen starter.

Kredittsjekk
Kraftriket forbeholder seg retten til å foreta en kredittvurdering.

 

Zaptec 7.2 – 22 kW m WiFi

Leveransen inneholder følgende
Zaptec 7.2-22 kW hjemmelader med ladeeffekt fra 7,2 kW til 22 kW 32A

Grunninstallasjon som følger;

 • Oppmøte og inntil 3 timer arbeid
 • Reiseavstand 50 km tur/retur fra installatør
 • 1 stk. 32 A automatsikring
 • Jordfeilbryter plassert i ladeboks
 • Inntil 10m 6mm2 kabel
 • Boring gjennom 2 trevegger
 • Montering, tilkobling og innjustering
 • Vi tar forbehold om plass til ny kurs i sikringsskap

Leveranse forutsetter strømavtalen ElBil Strøm fra Kraftriket.

ElBil Strøm er bindende avtale i hele nedbetalingsperioden.

Ved kontant kjøp er bindingstid 2 år.

Kunde overføres automatisk til avtalen.

Laderen
Zaptec 7.2-22 kW 32 A lader har mulighet for kommunikasjon via WiFi og vil gi tilgang til produsentens egenutviklede app og nettsider.

Ladekapasitet opptil 7,2 kW ved 230V enfase lading, og opptil 22 kW ved 400V trefase lading.

For å utnytte ladestasjonens muligheter  forutsetter dette god WiFi dekning der ladestasjonen skal stå.

Installasjon og kostnad for tilleggsutstyr ifm WiFi er ikke inkludert.

Ladekabel
Ladekabel er ikke inkludert i leveransen men kan bestilles separat. Ved nedbetaling kan ladekabel inkluderes i månedsbeløp.

Eventuelle tillegg ifm installasjon
Utover grunninstallasjonen tilkommer medgått arbeidstid, reisetid og eventuelt materiell.

Graving, kjerneboring, tykke murvegger og krevende føringsveier utføres også etter medgått tid/materiell.

Hvis det ved oppstart av installasjon er tydelig at tillegg tilkommer skal installatør informere kunde om dette og anslå merkostnader best mulig. Tillegg kan bakes inn i månedsbeløp ved nedbetaling. Kjøper må akseptere tillegg før installasjonen starter.

Kredittsjekk
Kraftriket forbeholder seg retten til å foreta en kredittvurdering.

 

Zaptec 7.2 -22 kW m/styring og WiFi

Leveransen inneholder følgende
Zaptec 7.2-22 kW hjemmelader med ladeeffekt fra 7,2 kW til 22 kW 32A

Løsningen leveres med gateway og smart ladefunksjon.

Tjenesten optimaliserer lading mot varierende strømpriser gjennom døgnet og lader når prisene er på det laveste.

Tjenesten gir bruker valget mellom hurtigst mulig lading eller optimalisert lading via SmarLiv appen.

Grunninstallasjon som følger;

 • Oppmøte og inntil 3 timer arbeid
 • Reiseavstand 50 km tur/retur fra installatør
 • 1 stk. 32 A automatsikring
 • Jordfeilbryter plassert i ladeboks
 • Inntil 10m 6mm2 kabel
 • Boring gjennom 2 trevegger
 • Montering, tilkobling og innjustering
 • Vi tar forbehold om plass til ny kurs i sikringsskap

Leveranse forutsetter strømavtalen ElBil Strøm fra Kraftriket.

ElBil Strøm er bindende avtale i hele nedbetalingsperioden.

Ved kontant kjøp er bindingstid 2 år.

Kunde overføres automatisk til avtalen.

Tjenesten som styrer lading opp mot variasjon i strømpriser krever abonnement. Kostnader ifm dette er inkludert i oppgitt månedsbeløp ved nedbetaling. Etter avsluttet nedbetaling tilkommer kr 49,- pr mnd. Ved kontant kjøp tilkommer 49,- pr mnd. fra første måned.

Laderen
Zaptec 7.2-22 kW 32 A lader kommuniserer via WiFi og vil gi tilgang til produsentens egenutviklede app og nettsider.

Ladekapasitet opptil 7,2 kW ved 230V enfase lading, og opptil 22 kW ved 400V trefase lading.

For å utnytte ladestasjonens muligheter forutsettes god WiFi dekning der ladestasjonen skal stå.

Installasjon og kostnad for tilleggsutstyr ifm WiFi er ikke inkludert.

Ladekabel
Ladekabel er ikke inkludert i leveransen men kan bestilles separat. Ved nedbetaling kan ladekabel inkluderes i månedsbeløp.

Eventuelle tillegg ifm installasjon
Utover grunninstallasjonen tilkommer medgått arbeidstid, reisetid og eventuelt materiell.

Graving, kjerneboring, tykke murvegger og krevende føringsveier utføres også etter medgått tid/materiell.

Hvis det ved oppstart av installasjon er tydelig at tillegg tilkommer skal installatør informere kunde om dette og anslå merkostnader best mulig. Tillegg kan bakes inn i månedsbeløp ved nedbetaling. Kjøper må akseptere tillegg før installasjonen starter.

Kredittsjekk
Kraftriket forbeholder seg retten til å foreta en kredittvurdering.