-13,5 øre/kWh i rabatt, gratis påslag og gebyr i 6 måneder

   • Strømprisen er en timeveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nord Pool pr. mnd.
   • Pris på gebyr og påslag er satt til kr 0,-. Du betaler markedspris med et avtalt minuspåslag.
   • Avtalen er forbeholdt nye privatkunder.
   • Avtalen har ingen bindingstid.

Bestill her:

 • Etter 6 måneder blir kunden videreført på avtalen Spotpris*.
 • Kampanjeavtaler med gratis strøm, rabatter og/eller strøm med minuspåslag er begrenset pr. kunde. Vi forbeholder oss retten til å avvise kunder med tidligere rabatter.

Vi tar forbehold om endring i offentlige avgifter og varsler disse på forhånd.

Bruker du Safari, og opplever problemer med at bestillings skjemaet ikke åpner seg? Klikk her

Her finner du våre vilkår

* Spotpris følger prisen på Nord Pool time for time. Du som sluttbruker betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + 9,03 øre/kWh inkludert elsertifikat. Avtalen har ingen bindingstid eller oppsigelsestid.