Variabel Strøm

Denne strømavtalen er en blanding av fast- og spotpris, og gir deg større forutsigbarhet.

Variabel Strøm er en mer forutsigbar strømavtale enn spotavtaler. Prisen varierer basert på utviklingen i kraftmarkedet.

Dagens pris: 74,90 øre/kWh

Avtalen har et fastbeløp på kun kr. 23,- pr. mnd. Elsertifikat er inkludert. Avtalen faktureres månedlig, etterskuddsvis.
Avtalen har ingen bindingstid, og gjelder kun for privatkunder. Gebyr for papirfaktura kr. 49,-.

Fastbeløpet pr. måned utgjør følgende ved ulike årsforbruk:

10000 kWh – 2,76 øre/kWh

20000 kWh – 1,38 øre/kWh

30000 kWh – 0,92 øre/kWh

Vi informerer om prisendring med 14 dagers varsel.

Her finner du våre vilkår