Variabelstrøm

Dagens strømpris per prisområde:
Prisområde Øre/kWh Ny pris fra 14.12.22 Ny pris fra 01.01.2023
NO1 570 450 599
NO2 570 450 599
NO3 175 uendret 185
NO4* 128 uendret 148
NO5 570 450 599

Fastbeløp kun kr. 29,- pr. mnd. Alle oppgitte priser er inkludert elsertifikat og mva* med unntak av Nord-Norge (NO4) som har mva-fritak. Er du usikker på hvilket prisområde du tilhører? Se oversiktskart lenger ned på siden.

Prisen varierer basert på utviklingen i kraftmarkedet og vi informerer om prisendring 30 dager i forkant. Avtalen faktureres månedlig, etterskuddsvis, gjelder kun for privatkunder og har ingen bindingstid. Gebyr for papirfaktura kr. 49,-.

Her finner du våre vilkår

 

For et miljøbevisst valg kan du bestille 100% vannkraft som et tillegg til din strømavtale. Med 100% vannkraft vil det produseres samme mengde strøm som du bruker, ved et lokalt vannkraftverk. Det kalles opprinnelsesgaranti. Bestill 100% vannkraft her

Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

 

Prisområder i Norge:

prisområder