Tryggstrøm Nord

Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområdet du tilhører + et påslag på 5 øre/kWh og kr 89,-/måned. Gjeldende pristak er 69,5 øre/kWh. Oppgitte priser er inkludert moms.

Med Tryggstrøm Nord kan du som bor i Nord-Norge sikre deg mot høye strømpriser. Avtalen kan beskrives som en kombinasjon av fastprisavtale og spotprisavtale. Du nyter godt av lave priser når spotprisen er lav og har forutsigbarhet ved høye priser i markedet.

Din strømpris følger spotprisen i ditt prisområde time for time gjennom hele måneden. Pristak slår inn på månedens snittpris ved månedsavregning.  

Oppgitte priser er inkludert elsertifikat. Avtalen faktureres månedlig, etterskuddsvis, har ingen bindingstid og gjelder kun for privatkunder.

 

Her finner du våre vilkår

Bruker du Safari, og opplever problemer med at bestillingsskjema ikke åpner seg? Trykk her

For et miljøbevisst valg kan du bestille 100% vannkraft som et tillegg til din strømavtale for kun 3 øre/KWh. Med 100% vannkraft vil det produseres samme mengde strøm som du bruker, ved et lokalt vannkraftverk. Det kalles opprinnelsesgaranti. Bestill 100% vannkraft her

Fastbeløpet pr. måned utgjør følgende ved ulike årsforbruk: 10000 kWh: 10,68 øre/kWh, 20000 kWh: 5,34 øre/kWh, 30000 kWh: 3,56 øre/kWh.