Fastpris i ett år til 104,4 øre/kWh

Fastpris 1 år

  • Du betaler et tillegg på kr 1,50 pr. dag.
  • Fastprisavtalen er bindende for avtalte periode.
  • Du får tilbud om ny fastprisavtale før avtalen går ut.
  • Om du ikke inngår ny fastprisavtale når gammel avtaletid er over, overføres du automatisk til Spotpris. NB! Dersom den gjeldende fastprisavtalen din er overført i sammenheng med fusjon, gjelder vilkårene ved bestillingstidspunkt for avtalen.
  • Ved bestillinger gjort f.o.m 08.02.2021 vil bruddgebyr på Fastpris 1 år være 1200,- , etter 6 måneder vil dette bli halvert til 600,-.
  • I samsvar med «Lov om elsertifikater» inneholder prisen kostnader til kjøp av elsertifikater.
  • Gjelder for privatabonnement.

 

NB! Oppgitt pris på bestillingstidspunkt er gjeldende pris.