#Spotutenpåslag er en strømavtale for nye kunder med timesmålte anlegg.
Følger timeprisen på kraftbørsen Nordpool + påslag på 0,0 øre/kWh inkl. elsertifikat og mva.


#Spotutenpåslag følger prisen på Nordpool time for time. Du som sluttbruker betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + påslag på 0,0 øre/kwh inkludert elsertifikat og mva. Avtalen faktureres månedlig, etterskuddsvis.

Avtalen har krav om avtalegiro og elektronisk faktura (eFaktura/e-postfaktura). Dersom dette ikke er opprettet, tilkommer brudd på vilkår kr 49,- for manglende avtalegiro og kr 49,- for manglende eFaktura/e-postfaktura. Gebyr for brudd på vilkår vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.

Avtalen gjelder for de første 30.000 kWh, for overskytende forbruk gjelder avtalen Spotpris (timespotpris + et påslag på 9,03 øre/kWh inkl. elsertifikat). Ingen bindingstid, gjelder ikke for næringskunder.

Det tas forbehold om endring av/eller nye offentlige avgifter. Kontrakten kan sies opp med 14 dagers gjensidig varsel. Vi tar forbehold om endringer i våre fakturarutiner. Disse blir forhåndsvarslet.

Her finner du våre vilkår

Bruker du Safari, og opplever problemer med at bestillingsskjema ikke åpner seg? Trykk her