Med Kraftriket Minipris betaler du spotpris + kun 2,12 øre/kWh i påslag
inkl. elsertifikat. Kr 10,- i fastbeløp pr mnd.