Kraftriket Lavpris

 

 

Har du større enebolig med et høyere forbruk er dette avtalen for deg.

Kraftriket Lavpris følger prisen på Nordpool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + påslag på 5,53 øre/kwh inkludert elsertifikat + kr 39,-/måned. Avtalen faktureres månedlig, etterskuddsvis.

Avtalen har ingen bindingstid, og gjelder kun for privatkunder. Gebyr for papirfaktura kr. 49,-.

Fastbeløpet pr. måned utgjør følgende ved ulike årsforbruk:

10000 kWh – 4,68 øre/kWh

20000 kWh – 2,34 øre/kWh

30000 kWh – 1,56 øre/kWh

Det tas forbehold om endring av/eller nye offentlige avgifter. Kontrakten kan sies opp med 14 dagers gjensidig varsel. Vi tar forbehold om endringer i våre fakturarutiner. Disse blir forhåndsvarslet.

Her finner du våre vilkår

Bruker du Safari, og opplever problemer med at bestillingsskjema ikke åpner seg? Trykk her