Kraftriket Hytte

Strømavtalen for alle med hytte/fritidsbolig.

Kraftriket Hytte følger prisen på Nordpool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområdet du tilhører + påslag på 2,12 øre/kwh inkludert elsertifikat + 1 kr dagen. Avtalen faktureres månedlig, etterskuddsvis.
Avtalen har ingen bindingstid, og gjelder kun for privatkunder. Gebyr for papirfaktura kr. 49,-.

Fastbeløpet pr. dag utgjør følgende ved ulike årsforbruk:

10000 kWh – 3,65 øre/kWh

20000 kWh – 1,83 øre/kWh

30000 kWh – 1,22 øre/kWh

Det tas forbehold om endring av/eller nye offentlige avgifter og endring av pris på elsertifikater. Kontrakten kan sies opp med 14 dagers gjensidig varsel. Vi tar forbehold om endringer i våre fakturarutiner. Disse blir forhåndsvarslet.

Her finner du våre vilkår

Bruker du Safari, og opplever problemer med at bestillingsskjema ikke åpner seg? Trykk her