Kraftriket Garantert

Kraftriket Garantert følger prisen på Nordpool time for time. Du som sluttbruker betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + påslag på 3,56 øre/kwh inkludert elsertifikat + kr 20,-/måned. Avtalen faktureres månedlig, etterskuddsvis, har ingen bindingstid og gjelder kun for privatkunder. Gebyr for papirfaktura kr. 49,-.

Fastbeløpet pr. måned utgjør følgende ved ulike årsforbruk:
10000 kWh – 2,4 øre/kWh, 20000 kWh – 1,2 øre/kWh, 30000 kWh – 0,8 øre/kWh

Det tas forbehold om endring av/eller nye offentlige avgifter. Kontrakten kan sies opp med 14 dagers gjensidig varsel. Vi tar forbehold om endringer i våre fakturarutiner. Disse blir forhåndsvarslet.

Her finner du våre vilkår

Bruker du Safari, og opplever problemer med at bestillingsskjema ikke åpner seg? Trykk her