Fastpris 1 år

Fastpris gir deg en avtalt strømpris i ett år, en forutsigbarhet mange kunder setter pris på. Med en fastpris har du en garanti mot høye strømpriser – enklere og tryggere blir det ikke.

Vi tilbyr deg ett års fastpris til 68,1 øre/kWh og i tillegg kr 1,50 pr dag.

Fastbeløpet pr. dag utgjør følgende ved ulike årsforbruk:

10000 kWh – 5,48 øre/kWh, 20000 kWh – 2,74 øre/kWh, 30000 kWh – 1,82 øre/kWh

NB! Ved bestillinger gjort f.o.m 08.02.2021 vil bruddgebyr på Fastpris 1 år være kr. 1200,-, etter 6 måneder vil dette bli halvert til 600,-.

Her kan du se våre vilkår

Bruker du Safari, og opplever problemer med at bestillingsskjema ikke åpner seg? Trykk her