Kampanje Strøm er et godt tilbud til nye kunder. Du betaler innkjøpspris + kun 2,12 øre/kWh i påslag
inkl. elsertifikat + kr 10,- i fastbeløp pr mnd. Avtalen faktureres månedlig, etterskuddsvis

Etter tre måneder med kampanjepris går kunden automatisk over på produktet Kraftriket Innkjøpspris.

Avtalen har krav om elektronisk faktura (e-post eller eFaktura), den har ingen bindingstid og kundene blir varslet ved prisendring. Kampanje Strøm kan kun benyttes en gang pr. målepunkt-ID pr. år.

Kunden står fritt til å velge et annet produkt etter endt kampanjeperiode.

Bestill Kampanje Strøm her:


Generelle vilkår og angreskjema finner du her