Hvor kan jeg sjekke hvor mye laget fikk?

På Krafttilidretten.no vil du alltid kunne sjekke hvor mye ditt idrettslag har mottatt, telleren oppdateres månedlig.

Telleren viser hvor mye ditt idrettslag har fått i støtte inneværende år, og den viser totalt på alle år.

Telleren viser også antall støttespillere og ambassadører, samt hvilken plassering ditt lag har blant andre klubber.