Fastpris i ett år til 123,8 øre/kWh*

Fastpris 1 år

  • Du betaler et tillegg på kr 1,50 pr. dag.
  • Fastprisavtalen er bindende for avtalte periode.
  • Avtalen er forbeholdt nye privatkunder.
  • Du får tilbud om ny fastprisavtale før avtalen går ut.
  • Om du ikke inngår ny fastprisavtale når gammel avtaletid er over, overføres du automatisk til Lokalstrøm. NB! Dersom den gjeldende fastprisavtalen din er overført i sammenheng med fusjon, gjelder vilkårene ved bestillingstidspunkt for avtalen.
  • Minimumsbeløpet for å kjøpe seg ut av fastprisavtalen er kr. 500,-. I tillegg kan Kraftriket kreve erstatning for perioden som er levert dersom denne har medført kostnader for selskapet. Se våre vilkår
  • I samsvar med «Lov om elsertifikater» inneholder prisen kostnader til kjøp av elsertifikater.
  • Gjelder for privatabonnement.

 

NB! Oppgitt pris på bestillingstidspunkt er gjeldende pris.

*Fastpris 1 år for deg som bor i Sør-Norge gjelder prisområdene NO1, NO2 og NO5:

prisområder