Kraftriket DigitalStrøm

-28,1 øre/kWh

  • Strømprisen følger prisen på Nord Pool time for time.
  • Pris på gebyr og påslag er satt til kr 0,-. Du betaler markedspris med et avtalt minuspåslag. 
  • Avtalen har ingen bindingstid. 
  • Avtalen er forbeholdt nye privatkunder. 
  • En normal kampanje har varighet på inntil 2 måneder, eventuelle endringer blir varslet 14 dager før kampanjeslutt.
  • Kampanjeavtaler med gratis strøm, rabatter og/eller strøm med minuspåslag er begrenset pr. kunde. Vi forbeholder oss retten til å avvise kunder med tidligere rabatter.

Vi tar forbehold om endring i offentlige avgifter og varsler disse på forhånd.

Bruker du Safari, og opplever problemer med at bestillingsskjemaet ikke åpner seg? Klikk her

Her finner du våre vilkår