1KrDagen

Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Du betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + 5,53 øre/kWh inkludert elsertifikat + kr 1,-/dag.

Fastbeløpet pr. dag utgjør følgende ved ulike årsforbruk:

10000 kWh – 3,65 øre/kWh

20000 kWh – 1,83 øre/kWh

30000 kWh – 1,22 øre/kWh

Avtalen faktureres månedlig, etterskuddsvis.
Avtalen har ingen bindingstid, og gjelder kun for privatkunder. Gebyr for papirfaktura kr. 49,-.

 

Her finner du våre vilkår

Bruker du Safari, og opplever problemer med at bestillingsskjema ikke åpner seg? Trykk her

 

Spotavtale med kun kr 1,- pr dag