Avtalen følger prisen på Nord Pool time for time. Betal for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + 5,53 øre/kWh inkludert elsertifikat + kr 1,-/dag


Avtalen gir deg fri tilgang til SMARTliv. Det er Ingen fakturagebyr, bindingstid eller oppsigelsestid. Månedlig etterskuddsvis fakturering. Velg å motta fakturaen på SMS, epost, eFaktura eller giro.

Klikk her for generelle betingelser

Bruker du Safari, og opplever problemer med at bestillingsskjema ikke åpner seg? Trykk her

Generelle vilkår og angreskjema finner du her

Chat med oss