.

Kjøpsbetingelser og angrerett

Kjøpsbetingelser og angrerett er knyttet opp mot vår samarbeidspartner Futurehome. Klikk her for informasjon om kjøpsbetingelser og angrerett.

 

Strømavtale

Kraftriket Garantert følger prisen på Nordpool time for time. Du som sluttbruker betaler for ditt faktiske strømforbruk time for time i det prisområde du tilhører + påslag på 3,56 øre/kwh inkludert elsertifikat + kr 20,-/måned. Avtalen faktureres månedlig, etterskuddsvis.

Avtalen har krav om elektronisk faktura (eFaktura/e-postfaktura/SMS). Dersom dette ikke er opprettet, tilkommer brudd på vilkår kr 49,- for manglende eFaktura/e-postfaktura/SMS. Gebyr for brudd på vilkår vil ikke tilkomme på første faktura fra oss.

Avtaler og vilkår