Innhold – Hyttepakken Farbar

  • Gateway/styringsenhet som kobles til eksisterende faste internett-forbindelse med medfølgende datakabel. Enhet kobles direkte til modem og ikke mot bakenforliggende datautstyr som trådløse rutere ol.
  • 2 stk 10 A smartplugger/adaptere for styring av enheter som panelovner, lys mm. Adapterne vil samtidig gi informasjon om forbruk på tilkoblet enhet.
  • stk kombinert temperaturføler og bevegelsessensor.

Innhold – hyttepakken Grisgrendt

  • Gateway/styringsenhet med mulighet for kommunikasjon via mobilnettet. SIM kort anskaffes av kunde hos ønsket mobiloperatør. Merk at styringsenhet er helt avhengig av god mobildekning for å kunne kommunisere. Enheten kan med fordel plasseres i nærheten av vinduer eller andre steder hvor mobilsignaler er gode.
  • 2 stk 10 A smartplugger/adaptere for styring av enheter som panelovner, lys mm. Adapterne vil samtidig gi informasjon om forbruk på tilkoblet enhet.
  • 1 stk kombinert temperaturføler og bevegelsessensor.

SIM kort som benyttes må ha deaktivert sin pin-kode funksjon for å fungere. Dette gjøres enkelt ved at SIM kort plasseres midlertidig i en mobiltelefon og at sikkerhetsfunksjonen deaktiveres via innstillinger på telefonen.

Se egen brukerveiledning for installasjon av SIM kort

Trådløs kommunikasjon

Alle enheter kommuniserer med styringsenheten via trådløse signaler. Tykke brann/murvegger og andre byggtekniske forhold spiller inn med tanke på rekkevidde. Store avstander er også en utfordring. Følgelig må utstyr plasseres ut og testes i forhold til kommunikasjon, og om mulig flyttes på for å fungere.

Nedbetaling

Oppgitte månedspriser baserer seg på en nedbetalingsplan helt uten rentekostnader. Etter 36 mnd. er utstyret nedbetalt og kundens eiendom. Inkludert i oppgitte månedspris er også lisenskostnad på kr 19,- Etter nedbetalingsperioden tilkommer denne lisenskostnaden månedlig.

Etableringskostnad på nedbetalingsplan er 99,-.

Ved eventuell oppsigelse av avtalen i nedbetalingstiden tilkommer et bruddgebyr på kr 1.490,-

I tillegg må restbeløp innbetales hvis kunde ønsker å beholde utstyr, alternativt returneres utstyr til Kraftriket.

Strømavtale

På grunn av tilgang til styringsapp forutsetter våre hyttepakker at Kraftriket er strømleverandør. Forbruksmønster på hytter og fritidsboliger blir godt ivaretatt med vår avtale «Hytte Strøm» (se strømavtaler for mer info).

SmartLiv

Styring av hyttepakken gjøres via vår SmartLiv app som kunde har tilgang til så lenge Kraftriket er strømleverandør. Appen lastes ned kostnadsfritt fra Google Play eller App Store. Velger kunde å bytte til annen strømleverandør vil funksjonaliteten i hyttepakken forsvinne.

Utvidelser og ny funksjonalitet

I løpet av første halvår 2018 vil kunde kunne utvide med flere bevegelsessensorer/temperaturfølere og adaptere. Samtidig ser vi på andre tjenester og funksjoner. Blant annet vil en varslingsfunksjon i forhold til temperatur og bevegelser bli lansert.

Angrerett

Du har 14 dagers ubetinget angrerett. Fristen løper fra det tidspunktet de opplysningene som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, dvs inngåelse av kjøpskontrakt. Et eget skjema skal fylles ut når angreretten gjelder. Skjemaet er levert med kontraktens dokumenter.

Angreskjema

Chat med oss